آزمون تستی کاربر رایانه

شما وارد آزمون کاربر رایانه شده اید ...

این آزمون شامل ۵۰ نمونه سوال است.
در پایان آزمون میتوانید با فشردن دکمه مشاهده سوالات تمامی سوالات را همراه با پاسخ صحیح مشاهده نمایید.