مجموعه رایا دانش البرز مفتخر است برای اولین بار در استان البرز ( کرج ) آموزش به صورت مجازی را برای فراگیران فراهم کند تا فراگیرانی که امکان حضور به موقع سر جلسات را نداشتند از آموزش های مجازی ما بهره مند شوند.

 

شما میتوانید به صورت آنلاین در آزمون کاربر رایانه شرکت کنید …

شما میتوانید به صورت آنلاین در آزمون طراحی رنگی شرکت کنید …

شما میتوانید به صورت آنلاین در آزمون صفحه آرایی شرکت کنید …

شما میتوانید به صورت آنلاین در آزمون تایپ رایانه ای شرکت کنید …

شما میتوانید به صورت آنلاین در آزمون گرافیک رایانه ای شرکت کنید …

شما میتوانید به صورت آنلاین در آزمون طراحی سیاه و سفید شرکت کنید …