آزمون عملی گرافیک رایانه

فیلم آموزشی حل سوالات عملی دیپلم رشته گرافیک رایانه ای - آزمون عملی کتاب گرافیک رایانه ای

مجموعه رایا دانش البرز مفتخر است برای اولین بار در استان البرز ( کرج ) آموزش به صورت مجازی را برای فراگیران فراهم کند تا فراگیرانی که امکان حضور به موقع سر جلسات را نداشتند از آموزش های مجازی ما بهره مند شوند.

تعریف مهارت گرافیک رایانه ای


گرافیست رایانه کار کسی است که با اتکا به دانش استفاده از رایانه بتواند بعد از نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز، تصاویر و عکس های دلخواه را به رایانه انتفال و ذخیره نماید . سپس با استفاده از نرم افزار فتوشاپ تنظیمات اولیه مربوط به نور ، رنگ و کنتراست را روی عکس اعمال و بعد از آن بتواند با به کار گیری نرم افزار کورل دراو بر دانش گرافیک طرح وپروژه های گرافیکی را اجرا نماید.

آزمون عملی گرافیک رایانه دیپلم کرج کاردانش

حل سوال ۲ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۴ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۳ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۶ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۵ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۸ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۷ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۰ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۹ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۲ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۱ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۴ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۳ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۶ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۵ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۸ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۷ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای

حل سوال ۱۹ از سوالات عملی آزمون گرافیک رایانه ای