آزمون عملی کاربر رایانه

فیلم آموزشی حل سوالات عملی دیپلم رشته گرافیک رایانه ای - آزمون عملی کاربر رایانه

مجموعه رایا دانش البرز مفتخر است برای اولین بار در استان البرز ( کرج ) آموزش به صورت مجازی را برای فراگیران فراهم کند تا فراگیرانی که امکان حضور به موقع سر جلسات را نداشتند از آموزش های مجازی ما بهره مند شوند.

تعریف مهارت کاربر رایانه

کاربر رایانه  کسی است که با ضمن رعایت اصول ایمنی و بهداشتی ، با تکیه بر مفاهیم و مبانی رایانه ، سیستم رایانه ای  را راه اندازی نماید و بتواند از سیستم عامل ویندوز از عهده ذخیره سازی ، نگهداری و مدیریت اطلاعات برآمده و با بکار گیری نرم افزار و سخت افزار خروجی اطلاعات را تحویل دهد. علاوه بر آن بتواند با استفاده از اینترنت اطلاعات مورد نظر را جستجو و استخراج نماید و از پست الکترو نیک جهت ارسال و دریافت اطلاعات استفاده نماید.

آزمون عملی کاربر رایانه دیپلم کرج کاردانش

حل سوال ۲ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۱ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۴ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۳ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۶ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۵ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۸ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۷ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۱۰ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۹ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۱۲ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۱۱ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۱۴ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۱۳ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۱۶ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه

حل سوال ۱۵ از سوالات عملی آزمون کاربر رایانه