آزمون تستی طراحی رنگی

شما وارد آزمون طراحی رنگی شده اید ...

این آزمون شامل ۴۰ نمونه سوال است.
در پایان آزمون میتوانید با فشردن دکمه مشاهده سوالات تمامی سوالات را همراه با پاسخ صحیح مشاهده نمایید.